Jistota rovné čáry

počet 10 – 15 účastníků
délka trvání cca 2h 0m
cena kurzu 300 Kč
termín 2. polovina října
forma seminář
místo mo-cha
lektor makow
pro koho to je studenti SŠ, VŠ 1. – 2. ročník, veřejnost
pomůcky dřevěná tužka 2B, ořezávátko
dostanete kávu, manuál, , předtištěné šablony A4, volné papíry A4

pro

Kresba je po ei asi nejstarí vyjadovací prostedek. Designér i architekt musí umt vyjádit základní koncept rychlou skicou. Je to ale nco jiného nevtvarná kresba. Nekopírujete realitu, ale sdlujete mylenku.

Pokud umíte základy, je to nejjednodušší forma sdělení. Stačí kousek papíru a tužka (a ořezávátko). Jistota v kresbě vám pomůže v jasném a rychlém vyjádření.

Je to jako s písmem, musíte umt abecedu, abyste mohli psát. Základem designérské kresby je rovná ára a trocha jistoty, e to zvládnete. A zvládne to kad, kdo udrí tuku i pero. Zvládnete i vy, stejn, jako jste zvládli psaní. Správná technika a cvik pekoná nejistotu.

Na píkladech si ukáeme rychlé kresby a nárty slavnch designéra architekt. Je dleité si uvdomit, e kresba/skica souvisí s mylenkou a nápadem, e jde o jejich zachycení a rozpracování.

jak

Spojení mozek-oko-ruka-ára je pímé a krátké. Nepotebuje vsouvat techniku, jde o pímkontakt s podlokou (papírem). ára jsou emoce: jistota, razance, pesvdivost.

Nauíme se jak správnsedt, jak správnkreslit.

Procviím s vámi individuálnsprávnou techniku rovné áry a pirozené dynamické kivky.

Budeme se vnovat rychlé kresbv uritém asovém limitu.

co

Dozvíte se, jak málo potebujete ke kresb.

ím, na co a jak. ekneme si ím kreslit, na jakpapír kreslit, co potebujete za pomcky. ádná pravítka, ádná guma, ádné retue.

Ukáeme si cviení, které budete dlat doma. Cílem je získání jistoty a sebevdomí pi kresb, abyste byli schopni rychle nartnout vai mylenku, produkt, detail.

Domácí cviení prodiskutujeme a budeme je spoleně řeit pomocí on-line konzultací (v rámci kurzmáte 3 konzultace zdarma).

Pi denním cviení dlouhém cca 5 minut budeme spolensledovat vae pokroky.

Individuálnvám doporuím dalí cviení, literatura a on-line video kurzy.