V tisku proběhla zpráva, že ve věku 84 let umřel umělec Christo.

Christo Vladimirov Javačev byl Bulhar, kterej dělal podivuhodné umění. Balil vobjekty. Začal skromně balíkem novin, nicméně vypracoval se na velkolepý projekty, ve kterých zabalil budovy, mosty, přehradní zdi, stromy či pobřeží. Na vodu kladl látku, aby i vobyčejní lidi mohli kráčet po hladině.

Jeho měřítko mne uchvacovalo. Jeho fantazie ukázat lidem jiný pohled na běžnou skutečnost byla úžasná. Přesně vo tom kumšt je, nastavit nám všem zrcadlo Fantazie. To je jeho poselství, který můžeme obdivovat. Který můžeme studovat. Který můžeme závidět.

Doufám, že teď zabalí celou Zeměkouli. Celý Nebe.

R.I.P. Christo

foto: Projekt „The Floating Piers“, Sulzano, Itálie, 2016