Vyberte stránku

Knihy, který by designéři a architekti a tvůrčí člověci vůbec měli číst, se daj rozdělit do několika vokruhů (všechny citace včetně identifikačních čísel najdete na konci článku):

odborná literatura nezbytná ke studiu

Jedná se vo knihy, který potřebujete k pochopení a řešení problému. Encyklopedie, ergonomie, historie, tématicky zaměřená literatura.
Ergonomická bible je bezesporu „Human dimension & interior space“ (Panero & Zelnik, 1979). Existuje i český překlad z VVÚN, avšak tu neseženete. Anglickou verzi lze vypátrat v „hacked libraries“.

Psychologie designu z hlediska uživatele: „Design pro každý den“ (Norman, 2010). Čtěte jakýkoliv knihy Dona Normana (ostatní jsou jen v angličtině).

Kvalitní historie designu je třídílná encyklopedie „Phaidon design classics“ (Alderson & Enzo, 2006).

Tematicky zaměřená literatura se může týkat např. vnitřního prostředí budov – viz „Zdravé obytné a pracovní prostředí“ (Jokl, 2002).

literatura o jiných oblastech a znalostech

Knihy, které mohou rozšířit obzory všem. Trochu teorie a znalostí nikdy neuškodí!

Kupříkladu cokoliv vo Zlatém řezu – namátkou třeba „Zlatý řez: příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě“ (Livio, 2006).

Cokoliv vo technice designérské/architektonické kresby: „Sketching: the basics“ (Eissen & Steur, 2013).

Cokoliv vo perspektivě: „Basic Perspective Drawing: A Visual Approach“ (Montague, 2013), dostupné i v elektronické verzi (Kindle edition).

Cokoliv vo filozofii, teorii a tvorbě: „Funkcionalismus, design, škola, trh“ (Michl, 2012). Mrkněte na stránky Jana Michla, kde publikuje svý úvahy.

Cokoliv vod Umberta Eca – např. „Na ramenech obrů“ (Eco, 2018).

Cokoliv z historie určitýho období, směru, manifestu – „B jako Bauhaus: moderní svět od A-Z“ (Sudjic, 2016).

Cokoliv vo tvorbě reklamy či fotografie – „Reklama je navoněná zdechlina“ (Toscani, 1996) či „Začněte fotografovat“ (Šmok, 1983) – hledejte po antikvariátech.

životopisy, memoáry, korespondence

Knihy, v nichž se dozvíte vo době, lidech i o tom, jak to bylo a jak to dělali.
Životopis Michelangelův: „Michelangelo : Podoba živé tváře : Básně, dopisy a dokumenty“ (Vladislav, 1964). Nádherný jazyk, velmi poučné.

Vo Adolfu Loosovi najdete všemožné roviny knih: „Řeči do prázdna“ (Loos, 1929) – vyšlo v mnoha edicích, dále „Adolf Loos“ (Sarnitz, 2004), „Adolf Loos – privátní portrét“ (Beck-Loos, 2013), „Případ Adolf Loos“ (Long, 2017). Temná zákoutí duše velkého architekta jsou zajímavým vobrazem tvůrčího utrpení.

Nedostanete seznam položek, jen námět k hledání. Hledejte, dívejte se kolem a hlavně čtěte.

Slibovaný vodkazy

 • ALDERSON, Simon a Enzo MAI. Phaidon design classics. New York: Phaidon, 2006. ISBN 0-7148-4399-7.
 • BECK-LOOS, Claire. Adolf Loos – privátní portrét. Hodkovičky [i.e. Praha]: Pragma, c2013. ISBN 978-807-3493-615.
 • ECO, Umberto. Na ramenech obrů: přednášky na konferenci La Milanesiana 2001-2015. Praha: Argo, 2018. ISBN 978-80-257-2627-3.
 • EISSEN, Koos a Roselien STEUR. Sketching: the basics. 4th print. Amsterdam: BIS Publishers, 2013. ISBN 9789063692537.
 • JOKL, Miloslav. Zdravé obytné a pracovní prostředí. Praha: Academia, 2002, 261 s.,xvi s. barev. obr. příl. ISBN 80-200-0928-0.
 • LIVIO, Mario. Zlatý řez: příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě. Praha: Argo / Dokořán, 2006, 255 s. Zip, sv. 3. ISBN 80-720-3808-7.
 • LONG, Christopher. Případ Adolf Loos. Brno: Barrister & Principal, 2017. ISBN 978-80-7485-142-1.
 • LOOS, Adolf. Řeči do prázdna: soubor statí o architektuře, bydlení, ústrojí a jiných praktických věcech, které uspořádal Dr. Bohumil Markalous. 2. vyd. Praha: ORBIS, 1929.
 • PANERO, Julius. a Martin ZELNIK. Human dimension & interior space: a source book of design reference standards. New York: Whitney Library of Design, 1979. ISBN 9780823072712.
 • MICHL, Jan. Funkcionalismus, design, škola, trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Brno: Barrister & Principal, VŠUP, 2012. ISBN 978-80-87474-48-8.
 • MONTAGUE, John. Basic Perspective Drawing: A Visual Approach. 6. USA: John Wiley, 2013. ISBN 978-1118134146.
 • NORMAN, Donald A. Design pro každý den. 1. Praha: Dokořán, 2010, 271 s. ISBN 978-80-7363-314-1.
 • SARNITZ, August. Adolf Loos: 1870-1933 : architekt, kritik, dandy. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-613-3.
 • SUDJIC, Deyan. B jako Bauhaus: moderní svět od A-Z. Přeložil Radka KNOTKOVÁ, přeložil Lukáš NOVÁK. Zlín: Kniha Zlin, 2016. Tema (Kniha Zlín). ISBN 9788074733222.
 • ŠMOK, Ján. Začněte fotografovat. Praha: SNTL – Státní nakladatelství technické literatury, 1983.
 • TOSCANI, Oliviero. Reklama je navoněná zdechlina. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-82-3.
 • VLADISLAV, Jan. Michelangelo. Podoba živé tváře. Praha: SNKLU, 1964. ISBN 01-509-64.